Việc tham khảo hợp đồng dịch vụ SEO website là rất quan trọng trong việc hợp tác SEO website. Hợp đồng cung cấp các thông tin về chi phí cũng như các dịch vụ cụ thể mà bạn sẽ được nhận khi thuê một công ty SEO. Ngoài ra, hợp đồng cũng quy định về các cam kết, điều khoản và điều kiện, giúp bạn hiểu rõ về phạm vi và trách nhiệm của các bên trong quá trình làm việc. Bằng cách đọc kỹ và hiểu rõ hợp đồng, bạn sẽ có thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được chi phí và dịch vụ SEO website mà bạn mong đợi và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hợp tác. Dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ SEO mới nhất được cập nhật vào ngày 3/6/2023: 

Chú thích ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

TPHCM, ngày ... tháng... năm 2020

HỢP ĐỒNG TỐI ƯU & SEO WEBSITE

Số: 006/KUDA2020

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 07 năm 2013 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 • Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay tại TPHCM, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY TMDV TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO KUDA

 • Đại diện: Bà Lê Thị Bích Đào Số CMND:
 • Địa chỉ: 14/20B Chánh Hưng, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM, Vietnam.
 • Mã số thuế:
 • Điện thoại: 0888541515

Bên. B: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU BLOBAL TIMER 

 • Người đại diện: ………………… Số CMND: ………………………………..
 • Địa chỉ: ………………………………..………………………………..……
 • Mã số thuế: ………………………………..………………………………..……
 • Điện thoại:………………………………..………………………………..……

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B thuê bên A và bên A đồng ý cung cấp dịch vụ tối ưu hóa website và thực hiện việc đưa từ khóa lên công cụ tìm kiếm cho website khanlanhphapviet.com với nội dung cụ thể như sau:

Tên miền: khanlanhphapviet.com (thuộc sở hữu của bên B)

Công cụ tìm kiếm: Google Việt Nam – www.google.com.vn, ngôn ngữ tiếng Việt

Dịch vụ bên A cung cấp nhằm đưa 10 từ khóa lên nhóm 10 đứng đầu (Top 10 của trang 1) kết quả tìm kiếm tự nhiên của www.google.com.vn.

Danh sách dịch vụ nằm trong phụ lục đính kèm với hợp đồng này.

Do có sự phân biệt từ khóa có và không có dấu tiếng Việt, khi đánh giá kết quả thứ hạng, hai bên sẽ sử dụng từ khóa đúng như danh sách nêu trong phụ lục đi kèm với hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN HỢP ĐỒNG SEO WEBSITE

Bên A triển khai nghiệp vụ để đưa số từ khóa yêu cầu lên Top 10 của trang 01 trong vòng 06 tháng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng Tối Ưu & SEO mà website bị lỗi không phải do bên A gây ra thì thời gian đó không tính vào thời gian SEO. Nếu website bị lỗi do bên B làm ảnh hưởng đến kết quả SEO thì thời gian SEO sẽ được gia hạn thêm tương ứng.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

3.1. Phí dịch vụ:

Chi tiết về chi phí được thể hiện trong bảng phụ lục theo hợp đồng này.

Giá trên chưa gồm VAT.

3.2. Phương thức thanh toán:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng. Bên B chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản.

3.3. Thời hạn thanh toán:

Bên B thanh toán tháng đầu tiên cho bên A trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng này.

Từ tháng tiếp theo, bên B thanh toán phí dịch vụ định kỳ trong vào ngày … hàng tháng.

Trong trường hợp bên B không thanh toán đúng thời hạn, mỗi ngày chậm thanh toán bên B sẽ phải chịu 1% giá trị khoản thanh toán chậm.

Khi hết hạn hợp đồng SEO, 2 bên sẽ tổng kết nghiệm thu thứ hạng các từ khóa. Nếu từ khóa nào không lên Top 10 của trang 01 như thỏa thuận, bên A sẽ không tính phí dịch vụ tương ứng với từ khóa đó.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1. Quyền của bên B:

Yêu cầu bên A thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận quy định tại Hợp đồng này.

Có quyền dừng Hợp đồng khi bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này mà do lỗi chủ quan của bên A.

4.2. Nghĩa vụ của bên B:

Cung cấp quyền quản trị website, domain và hosting cho bên A quản lý để thực hiện việc tối ưu và SEO Website.

Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A theo quy định tại điều 3 hợp đồng này.

Bên B có nghĩa vụ thực hiện theo các tư vấn của bên A trong việc tối ưu hóa mã nguồn, cấu trúc, banner, slider và nội dung website cho bên B. Trong trường hợp bên B đồng ý giao quyền truy nhập vào máy chủ để sửa mã nguồn của trang web thì bên A có thể thực hiện việc chỉnh sửa mã nguồn và cấu trúc nhằm tối ưu hóa cho trang website.

Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa website theo các bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của bên A; đảm bảo xử lý các yêu cầu trên trong vòng không quá 01 tháng kể từ khi nhận được yêu cầu.

Không tự ý thay đổi hệ thống URL (đường dẫn), Title, Meta trong thời gian hiệu lực của hợp đồng SEO Website này mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của bên A. Nếu bên B vi phạm điều này, bên A sẽ không chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố đối với việc duy trì Hợp đồng thì bên B phải chịu mọi trách nhiệm và duy trì thanh toán như tháng liền trước đó trong thời gian bên A khắc phục sự cố do lỗi bên B.

Không vi phạm những điều khoản nghiêm trọng của Google quy định với website.

Không đăng lên website những nội dung đồi trụy, mua bán các hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm luật bản quyền, và những nội dung khác vi phạm pháp luật Việt Nam.

Không chứa các thông tin sai lệch về giá, về chương trình khuyến mại một cách cố ý nhằm thu hút người mua.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

5.1. Quyền của bên A:

Yêu cầu bên B phối hợp trong các công việc chỉnh sửa hệ thống website nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho việc thực hiện tối ưu website. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu bên B cố ý không thực hiện các kỹ thuật SEO do bên A đưa ra.

Chủ động thay đổi và áp dụng các chiến lược tối ưu tùy theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả đã cam kết cho bên B.

Yêu cầu bên B dừng các vi phạm hợp đồng (nếu có), và có quyền dừng hợp đồng mà không hoàn lại tiền đã thanh toán trước đó nếu sau 2 lần bên A yêu cầu bằng văn bản mà bên B vẫn tiếp tục vi phạm.

Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định hợp đồng này.

Đặt dòng liên kết “Website được tối ưu hóa bởi bên A” vào vị trí phù hợp. Chủ động triển khai trao đổi liên kết (link) nhằm đảo bảo hiệu quả cao cho việc tối ưu website của bên B.

5.2. Nghĩa vụ của bên A:

Thực hiện công việc đúng nội dung, thời hạn theo quy định Điều 1 hợp đồng này.

Hàng tháng gửi báo cáo kết quả SEO các từ khóa trong hợp đồng.

Không sử dụng website của bên B vào bất kỳ mục đích nào khác với nội dung quy định trong hợp đồng này.

Trường hợp bên A thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo hợp đồng này nhưng do lỗi của bên B (website bị lỗi hoặc việc phối hợp với bên A không đúng tiến độ, không đảm bảo đúng cam kết trong hợp đồng này) làm ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng dịch vụ SEO của bên A thì bên A được miễn trừ trách nhiệm.

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu website của bên B bị các sự cố về lỗi code, lỗi host, hay lỗi tên miền, dính virus gây hại mà không phải do lỗi của bên A thì bên A sẽ không đảm bảo các từ khóa được đẩy lên top đúng hạn và không đền bù thời gian rơi top của các từ khóa. Nếu do lỗi của bên A thì bên A sẽ chịu phạt theo đúng cam kết trong hợp đồng. Nếu do nguyên nhân bất khả kháng bên A không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, khi đó hai bên sẽ cùng thỏa thuận về phương án giải quyết trên nguyên tắc như quy định tại điều 1 hợp đồng tối ưu & SEO website này.

Bên A được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến mọi tranh chấp giữa bên B với khách hàng, với bên thứ ba hoặc điều tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động hợp pháp và các nội dung chạy trên website khanlanhphapviet.com của bên B hoặc các hình thức và phương thức kinh doanh mà bên B tiến hành trong quá trình hoạt động của bên B. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có điều tra, bên B chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT - ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này và các phụ lục của hợp đồng này có thể được sửa đổi theo thoả thuận của hai bên, mọi sửa đổi sẽ được lập thành phụ lục của hợp đồng.

6.1. Những trường hợp chấm dứt hợp đồng:

Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn.

Cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn.

Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng, gửi thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trước ít nhất 05 ngày tính đến ngày dự định chấm dứt hợp đồng và đã được bên kia đồng ý bằng văn bản.

Một trong hai bên bị phá sản, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai bên thỏa thuận và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc hai bên chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này.

6.2. Những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được bên kia đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng này và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào hoặc phản hồi nào với bên bị vi phạm sau khi bên phát hiện vi phạm đã thông báo 2 lần bằng văn bản hoặc email tới bên vi phạm.

Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phù hợp với mục 6.1 của điều 6 này thì phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho bên A bị vi phạm và thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế hoặc bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba (nếu có) do lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.

ĐIỀU 7: BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. Bất cứ bên nào cũng có quyền từ chối thực hiện các nghĩa vụ nêu trong hợp đồng này trong trường hợp xảy ra những sự kiện bất khả kháng. Bất khả kháng là các sự kiện như: chiến tranh, đình công, bạo động, hoả hoạn, thiên tai, hay bất cứ sự kiện nào khác mà mỗi bên không có khả năng kiểm soát làm cho bên đó không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng này.

7.2. Bên gặp bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi gặp bất khả kháng. Bất khả kháng phải được xác nhận và giải quyết theo thỏa thuận trên tinh thần hợp tác của hai bên.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên cam kết bảo mật tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía bên kia và toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng này trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của hợp đồng này tối thiểu là 01 năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bí mật của thông tin này. Mỗi bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của bên kia hoặc do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

8.2. Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của các bên như nêu tại phần đầu của hợp đồng hoặc gửi qua email của đầu mối liên hệ hai bên.

8.3. Trường hợp xảy ra rủi ro về kỹ thuật, bao gồm: Rủi ro do ngừng hoặc lỗi kĩ thuật từ dịch vụ Google cung cấp; rủi ro về đường truyền internet, cơ sở hạ tầng mạng quốc gia thì quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đảm bảo hai bên cùng có lợi

8.4. Hai bên thỏa thuận thiện chí thực hiện các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi.

8.5. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không thể tự giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân nơi đặt trụ sở chính của bị đơn để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các bên phải thi hành. Chi phí Tòa án do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 9: THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày .../.../2020.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên A mà hai bên không còn khiếu nại gì liên quan đến hợp đồng thì hợp đồng này xem như được thanh lý.

Hợp đồng vẫn có hiệu lực và tiếp tục thực hiện khi có sự thay đổi nhân sự của các bên.

Các phụ lục kèm theo hợp đồng này, nếu có, là một phần không thể tách rời tạo thành một thể thống nhất và có giá trị như một điều khoản trong hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm .. trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI DIỆN BÊN B
1
0947 48 2090Báo giá IconBáo giá