Seeding Facebook Service

Have you noticed that the cost of Facebook ads has been increasing, while the engagement rate has decreased? This is because consumer psychology tends to trust more in the experiences and comments of people who have used products and services. This is the reason why Facebook Seeding service has become a growing trend for online sellers in recent times.

The Facebook Seeding service helps create social proof by placing your products or services in the hands of influential users on Facebook. These influencers then share their genuine experiences and reviews, which can significantly boost the credibility and visibility of your offerings. By leveraging the trust and reach of these influential users, you can effectively drive more engagement, leads, and sales through your Facebook marketing efforts.

Seeding Fanpage

The Facebook Fanpage Seeding service helps generate a "crowd effect" and increased trust by boosting the number of likes, shares, and comments on your fanpage posts. This social proof can be highly influential in attracting new followers and potential customers.

By strategically placing your fanpage content in front of targeted and engaged users, the seeding service helps expand your organic reach and visibility on the platform. As more people interact with your posts, it signals to the Facebook algorithm that your content is relevant and valuable, leading to increased distribution and engagement.

The enhanced social proof created through likes, shares, and comments can also trigger a psychological effect, where potential customers perceive your fanpage and offerings as more trustworthy and popular. This can lead to higher engagement, increased brand awareness, and ultimately, more sales and conversions.

The Facebook Fanpage Seeding service is a powerful tool for businesses looking to leverage the power of social proof and the crowd effect to drive the growth and success of their online presence.

Seeding Group

The Facebook Group Seeding service helps build social proof and credibility for your products or services by strategically placing content in relevant, targeted groups.

By participating in discussions and sharing valuable information in groups with topics related to your offerings, you can position yourself as a knowledgeable and trustworthy authority. This approach helps create a "crowd effect" where your presence and engagement in the group can influence the opinions and perceptions of other members.

As group members see your contributions, they may be more inclined to view your products or services in a positive light. This increased credibility and social proof can lead to higher engagement, brand awareness, and ultimately, more conversions and sales.

The Facebook Group Seeding service is an effective way to leverage the power of social influence and build a strong reputation within your target audience. By strategically engaging in relevant online communities, you can enhance your brand's credibility and attract potential customers who are already interested in what you have to offer.

Triển khai Seeding Facebook

Kuda cókinh nghiệm triển khaidịch vụ seeding Facebook với nhiều dự án khác nhau, chia sẻ đến bạn một số lưu ý nho nhỏ:

Số lượng seeding cần phù hợp với quy mô kinh doanh và tốc độ phát triển của cửa hàng, doanh nghiệp để tạo nên sự tự nhiên nhất có thể.

Dịch vụ seeding Facebook thủ công và dàn trải giúp tăng tỉ lệ người tiếp cận hơn so với việc dùng tool giá rẻ hàng loạt.

Xây dựng nội dung, kịch bản seeding Facebook theo xu hướng của người dùng để dễ tạo lòng tin và kích thích hành động.

Dịch Vụ Seeding Fanpage

Thông thường, khách hàng của Kudasử dụng dịch vụ seeding facebook cho các bài post trước khi chạy quảng cáo. Tăng like, bình luận và chia sẻ một cách tự nhiên sẽ giúpcho quảng cáo phân phối tốt hơn và có tác dụng thúc đẩy tương tác khi tiếp cận đối tượng mục tiêu.

Thử nghĩ xem, nếu chạy lòng vòng ngoài đường mà không biết phải ăn trưa ở đâu. Bạn sẽ lựa chọn quán đông khách hay ít khách?

Bảng giá dịch vụ Seeding Fanpage giá rẻ

Được sử dụng nhiều cho bài viết chạy quảng cáo, để tạo tâm lý đám đông giúp tăng tỉ lệ tương tác khi quảng cáo tiếp cận đối tượng mục tiêu. Dịch vụ Seeding Fanpage của Kuda sử dụng kết hợp công cụ tự động và người dùng thủ công. Giúp việc seeding trở nên tự nhiên và giống thật hơn, nhưng vẫn đảm bảo số lượng khách hàng yêu cầu.

  • Gửi link bài viết cần seeding, bài đăng ở chế độ công khai.
  • Tài khoản bình luận là ngẫu nhiên không lựa chọn.
  • Bình luận media là bình luận chứa hình ảnh hoặc video (feedback).
  • Thảo luận là hình thức tag tên người khác, hoặc nhiều người trả lời vào 01 comment.
  • Bảng giá trên áp dụng cho 02bài post. Chưa bao gồm VAT.

Bảng giá dịch vụ Seeding Fanpage tháng

Khi quảng cáo tiếp cận được các đối tượng tiềm năng, tâm lý người dùng thông thường sẽ lướt xem độ uy tín của fanpage. Vậy nên không chỉ bài quảng cáo, mà các bài content trên fanpage cũng cần được seeding để tăng tỉ lệ chuyển đổi. Gói dịch vụ seeding Facebooke trên Fanpage tháng của Yatame giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian hơn rất nhiều.

1
0947 48 2090Báo giá IconBáo giá